NADZÓR KSIĘGOWY


Nadzór księgowy to alternatywa dla obsługi księgowej obejmująca comiesięczną weryfikację ksiąg na miejscu u Klienta. Podstawowe zadania związane z prowadzeniem księgowości realizowane są przez klienta we własnym zakresie  a  biuro przejmuje na siebie obowiązki głównego księgowego. Istotą usługi jest współtworzenie z Klientem ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie wg umowy, w zależności od potrzeb Klienta.

W ramach usługi realizowana może być:

·        kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych

·        weryfikacja poprawności ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych ze względu na prawo rachunkowe i podatkowe oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji informacyjno - sprawozdawczej (deklaracje, sprawozdania finansowe, raporty)

·        konsultacje podczas kontroli skarbowych, podatkowych i ZUS

·        udzielanie ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz prawa podatkowego

·        nadzór nad przygotowaniem lub sporządzeniem: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, deklaracji CIT-8, PIT36L

     ·        konsultacje w zakresie inwentaryzacji i sposobu ujęcia jej wyników w księgach rachunkowych 

Sprawdź jak do nas trafić
Start        O nas        Oferta        Cennik        Kontakt        Aktualności        
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych