KSIĘGI HANDLOWE-PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ


Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.

·        Opracowanie zakładowego planu kont.

·        Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

·        Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).

·        Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.

·        Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowej, analizy wskaźników finansowych z przepływami środków pieniężnych).

·        Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP. 

·        Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Warto powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych wykwalifikowanym specjalistom - daje to bowiem gwarancję precyzyjnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań firmy  i uzyskanie szczegółowego obrazu stanu finansów przedsiębiorstwa, a tym samym pozwala lepiej nim zarządzać.  

Sprawdź jak do nas trafić
Start        O nas        Oferta        Cennik        Kontakt        Aktualności        
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych