KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


  •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  •  prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  •  przygotowywanie deklaracji podatkowych
  •  ustalanie zaliczek podatku dochodowego
  •  optymalizacja podatkowa

 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest podstawową ewidencją księgową   dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego opodatkowanego  na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatku liniowego. Dokonywane w niej zapisy powinny pozwolić na ustalenie uzyskanych przychodów  z prowadzonej działalności jak i wysokość ponoszonych kosztów, na podstawie których podatnik będzie mógł ustalić dochód lub stratę, podstawę opodatkowania i wysokość podatku należnego za dany rok podatkowy.  

Sprawdź jak do nas trafić
Start        O nas        Oferta        Cennik        Kontakt        Aktualności        
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych