Aktualności

Data dodania: 18.09.2015
W 2017 r. powrót do niższych stawek VAT

 Brak stosownej nowelizacji przepisów w zakresie VAT oznacza, że z dniem 1 stycznia 2017 r. obniżce ulegną stawki VAT dla dokonywanych czynności odpowiednio z 23% na 22% oraz z 8% na 7%. Tak wynika z odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 33052, w której poruszono kwestię powrotu do 22% stawki podatku VAT.

Generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział niższe stawki podatkowe. Ponadto w przepisach dotyczących VAT określono, iż dostawa niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług korzysta ze zwolnienia z VAT, które w praktyce traktowane jest jako piąta stawka podatkowa.

Przypomnieć należy, że na mocy art. 146a ustawy o VAT od 2011 r. podwyższone zostały stawki podatku (tj. na 23% i 8%) i obowiązują one do 31 grudnia 2016 r.

Powyższe stawki (podwyższone), jak wskazał autor interpelacji, miały mieć charakter przejściowy tymczasem nadal obowiązują. W konsekwencji postawił on pytanie kiedy Ministerstwo Finansów przywróci 22% stawkę VAT.

Resort w odpowiedzi na omawianą interpelację przypomniał jakie były przesłanki wprowadzenia a następnie przedłużenia stosowania podwyższonych o 1 punkt procentowy stawek VAT. Przy czym przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek związane było m.in. z realizacją przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2013 r. aktualizacji Programu Konwergencji na rok 2013 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016.

Obecnie, jak poinformował Minister Finansów, nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany wysokości stawek podatku VAT. Brak nowelizacji oznacza powrót z dniem 1 stycznia 2017 r. do niższych stawek VAT odpowiednio z 23% na 22% oraz z 8% na 7%.

Resort nadmienił, że kwestia dokonywania zmian w całym systemie podatkowym, w tym ewentualnego wcześniejszego obniżenia ww. stawek będzie brana pod uwagę w pracach nad przygotowaniem ustawy budżetowej na 2016 r.


Podaj numer
oddzwonimy


Sprawdź jak do nas trafić
Start        O nas        Oferta        Cennik        Kontakt        Aktualności        
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych